CIP- anlæg (Cleaning In Place)

CIP-systemer er designet til automatisk at rengøre og desinficere komplette anlæg eller rørstrenge uden at det er nødvendig at skulle demontere anlægget eller åbne udstyret. Under processen rengøres produktberørte overflader ved at rengøringsvæsken cirkuleres gennem anlægget under stor flowhastighed.

Influx har mere end 16 års erfaring med projektering af CIP-anlæg. I tæt samarbejde med kunden tilpasser vi anlægget til det eksisterende produktionsanlæg, således at kunden er sikret den mest rationelle, hygiejniske og driftssikre løsning som lever mere end op til de krav, der stilles fra fødevareindustrien og de offentlige myndigheder.

cip

3 typer af CIP-anlæg

Single-use
Dette anlæg anbefales til mindre procesanlæg der er meget snavsede eller til processer hvor krydskontamination ikke er ønskelig.

Re-use
Denne type CIP-anlæg bliver brugt i større anlæg, der er mindre snavsede, hvorfor genbrug af væskerne vil være en fordel.

Multi-use systemer
Disse systemer, som kombinerer egenskaber fra både single- og re-use systemerne, er designet til at rense rør, tanke og andet opbevaringsudstyr.

Multi-use systemer benytter automatisk kontrollerede programmer med forskellige kombinationer af rengøringssekvenser.