Vandforsyning

Vandforsyninger er gennem årene blevet en vigtig del af vores aktiviteter, hvor vores kunder drager stor nytte af vores mange erfaringer fra levnedsmiddelbranchen med hensyn til montage og hygiejne.

Vi deltager i totalrenoveringer af vandværker og er aktive på områder som:

 • Layouts omkring føringsveje
 • Fremstilling af pumpeunits
 • Fremstilling og montage af rustfri rør
 • Behandling af rustfrit stål, så de gode egenskaber bevares
 • Deltagelse på byggemøder, hvor en masse praktiske spørgsmål melder sig:
  – hvordan tætner vi omkring rør gennemføringer
  – spørgsmål omkring kabelforlægninger
  – reducering af støj fra pumper
  – etablering af hensigtsmæssige samlinger, så utætheder og utilsigtet bakteriologi hindres

vandværker
På værkstedet fremstiller vi:

 • Units med trykforøger pumper
 • Units med rentvandspumper
 • Stigrør
 • Råvandsstationer
 • Boringsafslutninger

Hos influx får du en engageret og erfaren samarbejdspartner. Vi sætter os ind i netop dine problemstillinger, og vores ingeniører samarbejder med hele produktionsteamet i virksomheden.

Som værende en proaktiv samarbejdspartner med stor erfaring i at identificere problemområderne i produktionsprocessen, kan vi aktivt medvirke til at gøre din produktion og arbejdsprocesser mere effektive, mindre omkostningskrævende og mere miljøvenlige.