Produktionsoptimering

Oplever du, ligesom mange andre produktions­virksomheder, problemer med utilsigtede produktionsstop, flaskehalse, produktspild, for meget kasseret produkt eller tids- og ressourcekrævende CIP-procedurer? Eller har din virksomhed så stramme produktionsmål, at optimering af produktionsudstyr og -processer forsømmes i det daglige? Det kan ende med at blive dyrt for virksomheden, da konkurrenceevnen langsomt forringes uden løbende produktions­optimeringer.

influx har den erfaring og know-how der skal til for at se på din produktion og daglige rutiner med nye øjne. Vi kan ofte komme med forslag til forbedringer i arbejdsrutiner og processer med betydelige økonomiske besparelser til følge.

Vi tilbyder:

  • Procesanalyse/optimering
  • CIP-sammenlægninger
  • Energi- og vandoptimering
  • Eliminering af produktspild
  • Eliminering af flaskehalse

produktionsoptimering
Tag en uforpligtende snak med influx og få ny inspiration, eller lad os gennemgå din produktion med fokus på de ovenstående områder. En gennemgang vil munde ud i en produktions­optimerings­rapport med forslag til forbedringer, samt et budgetoverslag på projekterne.

Vi har mange års erfaring fra mange forskellige brancher med fokus på procesindustrien. Af tidligere produktions­optimerings­opgaver kan bl.a. nævnes

  • Reduktion af produktspild hos Orkla i Skælskør og Rynkeby Food i Ringe.
  • Vandbesparende foranstaltninger hos Orskov Foods og Danæg i Roskilde.
  • Produktionsopgradering ved gennemgang af Gråsten Salater samt Albani Bryggeri.