Mejerier

influx har været leverandør til mejeribranchen siden 1999, og har derfor oparbejdet en værdifuld viden om optimal opbygning og drift af sanitære anlæg i denne branche.

Kernekompetencer

 • Projektering
 • Engineering
 • PI-diagrammer & 3D-tegninger
 • CE-mærkning
 • Produktionsoptimering
 • Montage & installation
 • Projektledelse
 • Idriftsættelse
 • Dokumentation
 • CIP
 • Renovering / opgradering
 • Reduktion af produkt-, energi- og vandspild
 • Glas blæsning

Arbejdsområder

 • Pasteuriseringsanlæg
 • Opløsningssystemer
 • Blandesystemer
 • Spraytørringsanlæg
 • CIP anlæg
 • Service installationer
 • Servicering af komponenter
 • Procesanlæg
 • Installation
 • Rør design
 • Pigging
 • Underleverandør arbejde
 • Unit fremstilling

Referencer

Arla Foods, Taulov Mejeri, Korsvej Mejeri, Arinco, Birkum Ost, Søvind Mejeri, Øllingegård Mejeri, Jernved mejeri, Fipros AB.