CIP- anlæg (Cleaning In Place)

Lever rengøringen af dit produktionsanlæg op til de gældende  myndighedskrav og fødevarestandarder? Og matcher det dimensionerne på dit aktuelle anlæg? influx er specialiceret i installering, optimering og ombygning af CIP-anlæg.

 CIP-anlæg (Cleaning In Place) er systemer designet til automatisk rengøring og desinfektion af komplette anlæg eller rørstrenge uden tidskrævende demontering af procesudstyr. I processen cirkuleres rengøringsvæsken gennem anlægget under stor flowhastighed og rengør derved produktberørte overflader. CIP er således en økonomisk og moderne metode til driftssikker og hygiejnisk rengøring.

Ofte ser vi, at kapaciteten på CIP-anlægget ikke er fulgt med dimensionerne på produktionsanlægget. Det giver dyr nedetid eller problemer med at leve op til gældende myndighedskrav og fødevarestandarder.

Influx har mange års erfaring med projektering, service og dokumentation af CIP-anlæg. I tæt samarbejde med kunden tilpasser vi anlægget til det eksisterende produktionsanlæg, med fokus på den mest rationelle, hygiejniske og driftssikre løsning.

cip

3 typer af CIP-anlæg

Single-use
Dette anlæg anbefales til mindre procesanlæg der er meget snavsede eller til processer hvor krydskontamination ikke er ønskelig.

Re-use
Denne type CIP-anlæg bliver brugt i større anlæg, der er mindre snavsede, hvorfor genbrug af væskerne vil være en fordel.

Multi-use systemer
Disse systemer, som kombinerer egenskaber fra både single- og re-use systemerne, er designet til at rense rør, tanke og andet opbevaringsudstyr.

Multi-use systemer benytter automatisk kontrollerede programmer med forskellige kombinationer af rengøringssekvenser.

influx vejleder både i optimering af eksisterende anlæg såvel som projektering af nye anlæg, og yder 360° rådgivning i hele processen.