Blandesystemer

Matcher dimensionerne på dit blandeanlæg dine produktionsmål? Og lever anlægget op til de gældende myndighedskrav og fødevarestandarder? influx er specialiceret i projektering, optimering og ombygning af moderne blandeanlæg.

Nedetid på blandeanlægget pga. forkert dimensionering eller manglende service er både en ærgerlig og unødvendig udgift. Hos influx ved vi, hvad et moderne og veldimensioneret anlæg betyder for bundlinjen.

influx har mange års erfaring inden for projektering, produktion og servicering af anlæg og systemer til blanding og opløsning af forskellige typer flydende eller pulverbaserede produkter.

De typiske produktområder er spiseolie, mayonnaise, is, chokolade, drikkevarer, ketchup, lægemidler mv.

influx vejleder både i optimering af eksisterende anlæg såvel som projektering af nye anlæg, og yder 360° rådgivning i hele processen.

Blandesystemer_midt

Blandeanlæg har typisk et af følgende formål:

  • Sammensætning
  • Farveregulering
  • Emulgering
  • Varmeveksling
  • PH-kontrol
  • Neutralisering

Blandeanlæg løser typisk en af følgende opgaver:

  • Opløsning af pulver
  • Opløsning af sukker i kold tilstand
  • Tilsætning af ingredienser
  • Blanding af forskellige råvarer i forskellige kombinationer

Vi har også gode erfaringer med receptstyring af blandeopgaver, hvor tilførsel af råvarer sker automatisk efter indtastning på skærm, hvilket sikrer ensartethed og sparer mandskab i produktionen.

Blandings- og opløsningsopgaver kan ofte med fordel kombineres med Pigging.