Vi har 360° fokus på dit procesanlæg

Procestekniske løsninger og know how gennem 20 år


Hos influx ApS finder du en erfaren samarbejdspartner, som er med lige fra idé og design til fremstilling, montering, opstart, indkøring og service af dit procesanlæg.

Nyt anlæg eller opgradering?
Overvejer du at opgradere din
produktion eller har du behov
for service på dine anlæg?
Pigging: Begræns produktspildet!
Influx pigging system begrænser
spild af produkt og vand ved
udskyl af produktrør.
Læs mere om pigging

Vi holder din produktion i topform

Downtid på grund af manglende service eller underdimensionering af anlæg er unødigt spild af ressourcer. Vores vigtigste opgave er at skabe individuelt tilpassede totalløsninger, der holder din produktion i topform.

INFLUX LEVERER BL.A. TIL:

Sanovo Foods

Sanovo Foods

Danish Crown

Danish Crown

Arla

Arla

Kims

Kims

Albani

Albani