Vandværker

Med den øgede fokus på renovering og opgradering af vandværker har vi hos influx kunne drage stor nytte af vores mange års erfaringer fra levnedsmiddelbranchen når det gælder montage og hygiejne.

Kernekompetencer

 • Projektering
 • Engineering
 • PI-diagrammer & 3D-tegninger
 • CE-mærkning
 • Montage & installation
 • Projektledelse
 • Idriftsættelse
 • Dokumentation
 • Renovering / opgradering
 • Reduktion af energi- og vandspild
 • Glasblæsning

Udpluk af arbejdsopgaver

 • Layouts omkring føringsveje
 • Fremstilling af pumpeunits
 • Fremstilling og montering af rustfri rør
 • Behandling af rustfrit stål, så de gode egenskaber bevares.
 • Støjreduktion
 • Bakteriologibekæmpelse

Arbejdsområder

 • Servicering af komponenter
 • Installation
 • Rørdesign
 • Underleverandørarbejde
 • Unit-fremstilling
 • Glasblæsning

Referencer

Dalum Vandværk, Svendborg Vandværk, Søllerød Vandværk, Vejen Vandværk, Glostrup Vandværk, Greve Strand Vandværk, Haslev Vandværk, Randers Vandværk, Hasselager Kolt Vandværk, Assens Vandværk.