Certificeringer

Korrekte certificeringer er afgørende for din forretning, og er derfor også afgørende for os som samarbejdspartner. Du kan trygt stole på, at vi har 100% styr på sporing og kvalitetssikring, så du kan koncentrere dig om at drive en sund virksomhed med ensartet produktion.

Svejsecertifikater
Alle vore cirka 20 montører er uddannet som certifikatsvejsere i henhold til 9606-1:2012.
På denne baggrund er de alle i stand til at udføre svejseopgaver, som stiller store krav til nøjagtighed og grundighed til både rør og plader i alle dimensioner. Alle svejser kan svejse efter Force Institute rapport Nr. 94.30. “Referenceatlas- for renhed af baggas i rør af rustfri stål”.

Materiale certifikater
influx ApS anvender udelukkende rustfrit stål forsynet med et tilhørende materiale certifikat i produktionen. Dette certifikat dokumenterer den nøjagtige kemiske sammensætning, og er din garanti for at det indkøbte stål som minimum opfylder projektets krav. Kopier af certifikatet kan leveres som en del af dokumentationen.

FDA-normer
Vi oplever i stigende grad, at vores kunder har skærpede krav til de leverancer, der skal leveres forskellige steder ude i verden. Influx har erfaring med fremstilling efter de amerikanske FDA – normer, som anses for at være en af de strengeste kvalitetskrav til den sanitære industri.

Fødevarestyrelsen – Kontrolrapport
Smiley - ingen anmærkningerinflux ApS er pålagt Fødevareministeriets smiley-ordningen, hvis formål er at give forbrugerne viden om, hvor gode eller dårlige virksomhederne er til at følge de regler, der skal sørge for, at fødevaresikkerheden er i top. Så kan forbrugerne træffe et bedre informeret valg om hvor, de vil købe ind. influx overholder Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Influx ApS har siden 2009 været godkendt som leverandør af fødevarekontaktmaterialer. Dette betyder, at de materialer influx anvender, der er i direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, er godkendt i henhold til EU FKM direktiv nr. EU1935/2004. Herunder også Plastdirektivet EU10/2009, som gælder for pakningsmaterialer, som ikke er gummimaterialer. Med Fødevarestyrelsens screening af virksomheden viser influx ApS, at vi lever op til EU lovgivningen.

Hygiejne
Den hygiejniske opbygning af tanke, beholdere og rørsystem er vigtig for rengøringsvenligheden. influx ApS læner sig op ad EN/DS Standard nr. 1672 og Stålcentrums Guidelines kombineret med mange års erfaring.