pigiconPigging – begræns ressourcespildet!

Effektivt rengørings- og opsamlingssystem

Vi har udviklet vores eget system til opsamling af restprodukter i anlæg med væsker og produkter med høj viskositet. Når rørsystemet skal tømmes for et restprodukt, skubbes en såkaldt “gris” gennem rørene i flowretningen og fører det sidste produkt til tapning. Pigging-systemet begrænser således effektivt produkt- og ressourcespildet, og du slipper for lange vandskyl og blandefaser i produktionen. Pigging kan med fordel anvendes inden for:

  • Fødevareindustrien
  • Drikkevareindustrien
  • Pharmaindustrien
  • Kosmetikindustrien
  • Rengøringsmidler
  • Slik- og chokoladeindustrien

Pigging er en metode, der er blevet brugt i olieindustrien i mere end 100 år. I dag bliver pigging også anvendt i moderne produktionsprocesser, hvor der er hyppige produktskift i rørene. Anlæggets effektivitet og virksomhedens profit øges, samtidigt med at miljøet bliver skånet for produktrester.