pigiconPigging – begræns ressourcespildet!

Effektivt rengørings- og opsamlingssystem

Sender du penge i kloakken ved udskyl af produktrør?
Vi har udviklet vores eget system til effektiv opsamling og udnyttelse af restprodukter i anlæg med væsker og produkter med høj viskositet. Når rørsystemet skal tømmes for et restprodukt, skubbes en såkaldt “gris” gennem rørene i flowretningen og fører det sidste produkt til tapning. Produkt, som ellers ville være skyllet direkte i kloakken.

Pigging-systemet begrænser effektivt produkt- og ressourcespildet, og du slipper for lange vandskyl og blandefaser i produktionen. Pigging kan med fordel anvendes inden for:

 • Fødevareindustrien
 • Drikkevareindustrien
 • Pharmaindustrien
 • Kosmetikindustrien
 • Rengøringsmidler
 • Slik- og chokoladeindustrien

Prøv vores testanlæg

Du er velkommen til at kigge forbi hos influx og teste netop dit produkt i vores testanlæg. Vi hjælper med at beregne besparelsespotentialet og ROI, og rådgiver dig om den bedste løsning til netop dit produktionsanlæg.


Forbedret indtjening og minimalt ressourcespild

Alle fremstillingsprocesser er forskellige. Derfor projekterer og producerer vi skræddersyede løsninger til den enkelte kunde. Men fælles for alle er, at influx pigging-systemet øger anlæggets effektivitet og virksomhedens profit, reducerer vand- og CIP-forbruget, nedbringer produktionens omskiftningstid og forbedrer kvalitetssikringen.

Fakta om influx pigging-systemet:

 • Passer i standard 1.5D / 90 graders bøjninger
 • Grisen er fremstillet i EU- og FDA- godkendt silikonemateriale (EU 1935/2004 og FDA21CFR177.2600). Grisen kan også bestilles i andre materialer.
 • Ingen luft eller produkt kan passere grisen – 100% produktadskillelse
 • Indbyggede magneter – sporing af grisen i automatiske systemer
 • Produktudnyttelsen er >99% ud af hver rørledning
 • Fleksibel & symmetrisk design af grisen – returnering af grisen sker uden at den skal vendes
 • Kortere rengøringstider – lavere rengøringsomkostninger
 • Minimal miljøbelastning – reduktion af vandforurening
 • Manuelle eller automatiske anlæg
 • Sikker drift – indbyggede sikkerhedsanordninger