Servicering af komponenter

Hos influx har vi eget værksted og mange års erfaring med håndtering af proceskomponenter. Vi kan derfor udføre de fleste reparationer på dine komponenter såsom pumper, ventiler, varmeveksler etc. hurtigt og korrekt. Vi står også klar til at hjælpe, hvis du mangler en reservedel eller komponent.

Varmevekslerne er ofte omdrejningspunktet i et procesanlæg

serviceringSætter der sig belægninger på pladerne i varmeveksleren, falder ydelsen drastisk eller med andre ord: der skal bruges væsentligt mere energi for at opretholde den ydelse, apparatet er dimensioneret til.

Er varmeveksleren en del af et procesanlæg kan dette have betydelig negativ indvirken på produktkvaliteten, ligesom det kan være katastrofalt, hvis der opstår en krydskontaminering af produktet på grund af utætheder i pladerne.

Regelmæssig vedligeholdelse og tilstandsovervågning sikrer maksimal driftstid, og du vil drage fordel af en forbedret proceseffektivitet, færre produktionsstop, mindske energi- eller vandforbrug og øget levetid på din veksler. Hos os vil du altid få en reparation korrekt udført med brug af originale reservedele, hvor det er muligt.

influx tilbyder service på de fleste typer af pladevarmevekslere:

  • Pladerne renses kemisk
  • Røbes for evt. utætheder
  • Påmonteres evt. nye pakninger