Service og vedligehold

Regelmæssig vedligeholdelse og tilstandsovervågning sikrer maksimal driftstid på dit procesanlæg. Forbedret proceseffektivitet, færre produktionsstop, mindske energi- eller vandforbrug og øget levetid på din veksler er gevinsten.

influx har eget værksted og mange års erfaring med håndtering af proceskomponenter. Vi kan derfor udføre de fleste reparationer på dine komponenter såsom pumper, ventiler, varmeveksler etc. hurtigt og korrekt. Vi står også klar til at hjælpe, hvis du mangler en reservedel eller komponent.

Varmevekslerne er ofte omdrejningspunktet i et procesanlæg

servicering

Sætter der sig belægninger på pladerne i varmeveksleren, falder ydelsen drastisk. Eller med andre ord: der skal bruges væsentligt mere energi for at opretholde den ydelse, apparatet er dimensioneret til.

Er varmeveksleren en del af et procesanlæg kan dette have betydelig negativ indvirkning på produktkvaliteten, ligesom det kan være katastrofalt, hvis der opstår en krydskontaminering af produktet på grund af utætheder i pladerne.

influx tilbyder service på de fleste typer af pladevarmevekslere:

  • Pladerne renses kemisk
  • Røbes for evt. utætheder
  • Påmonteres evt. nye pakninger