Forbedret indtjening og minimalt ressourcespild

Vores erfaringer viser at pigging-systemet effektivt minimerer produktspildet i din produktion og reducerer vand- og CIP-forbruget, nedbringer produktionens omskiftningstid og forbedrer kvalitetssikringen.

Alle fremstillingsprocesser er forskellige. Derfor projekterer og producerer vi skræddersyede løsninger, der forbedrer effektiviteten og øger udbyttet og lønsomheden i netop dit anlæg .

Fakta om influx pigging-systemet:

 • Passer i standard 1.5D / 90 graders bøjninger
 • Grisen er fremstillet i EU- og FDA- godkendt silikonemateriale (EU 1935/2004 og FDA21CFR177.2600)
 • Ingen luft eller produkt kan passere grisen – 100% produktadskillelse
 • Indbyggede magneter – sporing af grisen i automatiske systemer
 • Produktudnyttelsen er >99% ud af hver rørledning
 • Fleksibel & symmetrisk design af grisen – returnering af grisen sker uden at den skal vendes
 • Kortere rengøringstider – lavere rengøringsomkostninger
 • Pålidelige rengøringsprocesser – bedre kvalitetssikring
 • Minimal miljøbelastning – reduktion af vandforurening
 • Skumning af produktet undgås
 • Hærdning og deponering af produktet i rørsystemet undgås
 • Manuelle eller automatiske anlæg
 • Sikker drift – indbyggede sikkerhedsanordninger
 • Minimal og billig vedligeholdelse
 • Kort tilbagebetalingstid